ระบบหนังสือเสียง Siam Audibooks

รายการ Science&Tech ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นำเสนอผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบหนังสือเสียง Siam Audibooks ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.15 - 17.30 น