อบรมคอมพิวเตอร์ จ.สมุทรสาคร

คณะทำงานโครงการ "ลดช่องว่างดิจิทัล" ลงพื้นที่อบรมการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับครูโรงเรียน ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2554