ตามรอย "ลดช่องว่างดิจิทัล" (2551)

สารคดี ตามรอย "ลดช่องว่างดิจิทัล" พาไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจของโครงการฯ และผลที่เกิดขึ้นจากความพยายามจากภารกิจช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. และไปตามรอยความเห็นจากคุณครู และผู้บริหารโรงเรียนต่อการดำเนินการโครงการลดช่องว่างดิจิทัลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ