ข่าวสารกิจกรรม

SIT จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 60 พรรษา ลงพื้นที่พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน บ้านถ้ำหิน ราชบุรี 
          คณะทำงานโครงการลดช่องว่างดิจิทัล นำโดย อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมชุมชม พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนในเครือข่ายฯ เพื่อส่งมอบคอมพิวเตอร์และจัดฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาเบื้องต้น ให้กับครู ...อ่านต่อ
SIT เดินหน้าพันธกิจช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2557 เปิดตัวโครงการฝึกอบรมความรู้ไอทีแก่โรงเรียนเครือข่าย  ครู-นักเรียนร่วมอบรมปลื้มใจเป็นโครงการฯ ดีที่ติดตามดูแลโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เชิญชวนโรงเรียนในเครือข่ายโครงการฯ ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาจัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่  
คณะทำงานกิจกรรมชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศผนึกกำลังกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม มจธ. ลงพื้นที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการอบรมในครั้งที่ผ่านมา และ ...อ่านต่อ
ความเอาใจใส่ของครูผู้สอน มีส่วนทำให้เด็กๆ ให้ความสนใจในเรื่องที่เรียนรู้ และมีแรงบันดาลใจที่อยากจะรู้ไม่จบสิ้น สืบเนื่องไปจนถึงสิ่งที่เขาอยากจะทำในอนาคตด้วย ที่โรงเรียนวัดช่อม่วง การได้พูดคุยกับน้องเฟิร์นและน้องต้นทำให้เ ...อ่านต่อ