ข่าวสารกิจกรรม DDD

SIT จัดโครงการลดช่องว่างดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 60 ...อ่านต่อ
          คณะทำงานโครงการลดช่องว่างดิจิทัล นำโดย อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมชุมชม พร้อมคณะฯ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนในเครือข่ายฯ เพื่อ ...อ่านต่อ
SIT เดินหน้าพันธกิจช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2557 ...อ่านต่อ