อบรมคอมพิวเตอร์ รร.บ้านนายาง

คณะทำงานโครงการ "ลดช่องว่างดิจิทัล" ลงพื้นที่อบรมการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับครูโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2554