ผลงาน DDD

เมื่อลองใช้โปรแกรม Freemind กัน คุณครูที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่ความคิด Mindmap ก็สร้างสรรค์ผลงานกันออกมาได้ดีเลยทีเดียว ตามไปดูผลงานบางส่วนกันครับ
ลองมาดูผลงานการเริ่มต้นวาดแผนที่ความคิด (Mindmap) กัน จากหลักสูตร Mindmap เบื้องต้น