เครือข่ายโรงเรียนลดช่องว่างดิจิทัล

โรงเรียน ข้อมูลโรงเรียน จังหวัด
โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม

โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ชัยนาท
โรงเรียนวัดวรภูมิ

โรงเรียนวัดวรภูมิ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
โรงเรียนวัดแก้วเจริญ

โรงเรียนวัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม
โรงเรียนบางสาม

โรงเรียนบางสาม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
โรงเรียนบางแม่หม้าย

โรงเรียนบางแม่หม้าย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดบางใหญ่

โรงเรียนวัดบางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
โรงเรียนลานคา

โรงเรียนลานคา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
โรงเรียนบางปลาม้า

โรงเรียนบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดชีปะขาว

โรงเรียนวัดชีปะขาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
โรงเรียนบ้านห้วยผาก

โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ราชบุรี
โรงเรียนบ้านนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี)

โรงเรียนบ้านนักข่าวหญิง 2 (บ่อหวี) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ราชบุรี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ราชบุรี
โรงเรียนวัดช่องม่วง

โรงเรียนวัดช่องม่วง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี
โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี
โรงเรียนวัดตาลเอน

โรงเรียนวัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

อยุธยา
โรงเรียนวัดอินกัลยา

โรงเรียนวัดอินกัลยา อ.บางปะหัน จ.อยุธยา

อยุธยา
โรงเรียนวัดมเหยงค์

โรงเรียนวัดมเหยงค์ อ.นครหลวง จ.อยุธยา

อยุธยา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข

โรงเรียนบ้านเจริญสุข อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร
โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดบ้านแถว

โรงเรียนวัดบ้านแถว  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

อยุธยา
โรงเรียนบ้านเนินทราย

โรงเรียนบ้านเนินทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี