แรงบันดาลใจที่อยากจะรู้ไม่จบสิ้น

ความเอาใจใส่ของครูผู้สอน มีส่วนทำให้เด็กๆ ให้ความสนใจในเรื่องที่เรียนรู้ และมีแรงบันดาลใจที่อยากจะรู้ไม่จบสิ้น สืบเนื่องไปจนถึงสิ่งที่เขาอยากจะทำในอนาคตด้วย ที่โรงเรียนวัดช่อม่วง การได้พูดคุยกับน้องเฟิร์นและน้องต้นทำให้เราได้เห็นภาพแบบนั้น

Tags: