SIT ลงพื้นที่ลดช่องว่างดิจิทัลอยุธยา 
ครู-นักเรียนปลื้ม ไม่ทอดทิ้ง

          SIT เดินหน้าพันธกิจช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2557 เปิดตัวโครงการฝึกอบรมความรู้ไอทีแก่โรงเรียนเครือข่าย  ครู-นักเรียนร่วมอบรมปลื้มใจเป็นโครงการฯ ดีที่ติดตามดูแลโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

           ดร.โอฬาร โรจนพรพันธ์ และ อ.กิตติพันธุ์  พัวพลเทพ นำทีมคณะทำงานโครงการกิจกรรมชุมชนลงพื้นที่จังหวัดอยุธยา เดินสายฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้งานไอทีให้กับคณะครูตามโรงเรียนชนบท ตามพันธกิจช่วยลดช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทย ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา

 

            การเดินทางครั้งนี้มุ่งหน้าสู่โรงเรียนศูนย์กลางสองแห่ง คือ โรงเรียนวัดตาลเอน และโรงเรียนวัดบ้านแถว  เปิดการอบรมสี่หลักสูตรตามความต้องการของครูในพื้นที่ ได้แก่ 1) การใช้ Google Tools เพื่อการเรียนการสอน  2) การดูแลจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3) การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  4) การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 

             นอกจากการฝึกอบรมให้กับคณะครูแล้ว คณะทำงานโครงการลดช่องว่างดิจิทัลที่ประกอบด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ช่วยกันปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และมอบอุปกรณ์ไอทีที่จำเป็นบางส่วนให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

 

            ครูทิสารัษ  ปภานันวรเศรษฐ์  กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กลับมาจัดฝึกอบรมและให้ความรู้กับทางโรงเรียนอีกครั้ง วันนี้ได้รับความรู้ในการใช้เครื่องมือของ Google ในการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไป  ขอชื่นชมโครงการดีๆ แบบนี้ที่ติดตามและดูแลโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง”

 

             ทางด้านเด็กหญิงภัทรลัดดา ด้วงค่อม หรือน้องหญิง นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านแถวกล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้สึกสนุกที่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากโครงการลดช่องว่างดิจิทัล และยังได้รับความรู้จากที่อาจารย์มาสอนด้วย ทำให้ทราบถึงเทคนิคการค้นหาข้อมูลแบบใหม่ๆ มากขึ้น  และจะได้นำไปใช้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ตนเองชอบเป็นพิเศษ”

 

              กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และไอทีให้กับครูตามโรงเรียนชนบทในโครงการลดช่องว่างดิจิทัลปีงบประมาณ 2557 จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี   สุพรรณบุรี และชัยนาท  อีกสี่ครั้ง ตลอดเดือนมิถุนายนนี้  

 

ติดตามภาพข่าวนี้เพิ่มเติมจาก Photo Gallery >> Click

******************