ddd

คณาจารย์ SIT ลงพื้นที่ติวเข้มอาจารย์อาชีวพระมหาไถ่ หวังช่วยพัฒนาคนพิการ

คณะทำงานกิจกรรมชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศผนึกกำลังกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม มจธ. ลงพื้นที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการอบรมในครั้งที่ผ่านมา และถ่ายทอดความรู้ไอทีเพิ่มเติม

Tags: 

หน้า