ผลงานนักศึกษา SIT

รายการ TK Teen ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงาน "ผจญภัย เจ้ามงกร" เกมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้เด็กออทิ­สติก ผลงานรางวัลชนะเลิศโครงงาน "กล้าใหม่ใฝ่รู้" ปีที่ 6 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งพัฒนาโดยทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสน­เทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Tags: